De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació:

NIMIA GRÀFICA, SL, (d'ara en endavant "NIMIA COMUNICACIÓ"), és el titular del portal web www.nimia.net, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal web, domiciliada a C. Antoni Gaudí 3, 2n 1a, 43202 Reus (Tarragona), B-43351857, i és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a mail@nimia.net.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

NIMIA COMUNICACIÓ no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i NIMIA COMUNICACIÓ no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de www.nimia.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al lloc web www.nimia.net com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix website.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació o serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure correccions o errors tipogràfics. De la mateixa manera també s'inclouen canvis a la informació mostrada. NIMIA COMUNICACIÓ pot introduir en qualsevol moment canvis, correccions o actualitzacions en els seus serveis o continguts. També s'avisa de què els continguts d'aquest website tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb l'usuari i fer-li arribar informació dels nostres serveis o productes, segons preveu el present text legal i la resta de textos legals d'aquest web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

NIMIA COMUNICACIÓ declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Tanmateix, no declara, ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que NIMIA COMUNICACIÓ realitza els seus millors esforços per a evitar aquests tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de NIMIA COMUNICACIÓ. Resten prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, i en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de NIMIA COMUNICACIÓ i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de NIMIA COMUNICACIÓ .

Només és autoritzat per a l'ús privat de material documental elaborat per NIMIA COMUNICACIÓ. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat de puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de NIMIA COMUNICACIÓ, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "homepage" www.nimia.net.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de NIMIA COMUNICACIÓ queden protegits pels drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de NIMIA COMUNICACIÓ.